Явление и Истина

Проповеди

Проповедите са записвани по време на Богослужение. Можете да ги слушате онлайн или да ги свалите на вашия компютър! Свалянето става с натискането на бутона DOWNLOAD след като натиснете върху избраната от вас от изброените по-долу проповеди!

Ако имате проблем с достъпа до проповедите, това означава, че трябва да се регистрирате в www.4shared.com . Регистрацията отнема не повече от минута и е абсолютно безплатна.


2013 и 2014

Проповедите от 24.08.14 до момента може да намерите в папката Пророчествата на Исус.
Проповедите от 22.10.13 до 17.08.14 може да намерите в папката Притчите на Исус.
Проповедите от 15.10.13 до 20.10.13 може да намерите в папка Псалом 1,2.
Проповедите от 14.05.13 до 13.10.13 можете да намерите в папка Евангелие на Йоан.
Проповедите от 05.04.13 до 12.05.13 може да намерите в папка Лука 22 глава.
Проповедите от 12.03.13 до 02.04.13 може да намерите в папка Филипяни.
Проповедите от 05.02.13 до 10.03.13 може да намерите в папка Галатяни.

2012

2011

Уебсайт в alle.bg